Poděkování

09.09.2013 19:36

Děkuji rodičům za skvělou spolupráci při vyplňování materiálů a placení pomůcek (pracovní sešity jsou ve škole žákům k dispozici ).

Velmi oceňuji též Váš přístup k adaptačnímu kurzu - pojedeme všichni, doprovod TU, ŘŠ.

J. Masaříková

—————

Zpět