Květen:

Doplnění učiva o úhlech, procvičování dělitelnosti - slovní úlohy, výpočty v geometrii.

Opakování: desetinná čísla, převody jednotek, konstrukce trojúhelníku.

J.M.