MATEMATIKA – VII. ROČNÍK

ZÁŘÍ                             Shrnutí a rozšířené opakování učiva 6. ročníku

  • základní početní výkony s desetinnými čísly
  • dělitelnost
  • konstrukce  trojúhelníku
  • středová, osová souměrnost
  • tělesa

      Zlomky

  • části celku
  • číselná osa
  • rozšiřování, krácení, porovnávání
  • smíšené číslo, desetinný zlomek