MATEMATIKA – VII. ROČNÍK

Duben

Procenta, slovní úlohy, přímá a nepřímá úměrnost - opak.

Geo: opakování čtyřúhelníků - konstrukce, výpočty

J.M.