Kdo nás učí

 

Český jazyk –  Mgr. Dagmar Černá

Matematika – Mgr. Jana Masaříková

Anglický jazyk – Mgr. Andrea Manová

Německý jazyk –  Mgr. Dagmar Černá

Ruský jazyk –  Mgr. Zdeňka Říhovská

Dějepis Mgr. Jan Pařík

PřírodopisMgr. Andrea Lastomirská

Zeměpis – Mgr. Jan Pařík

Fyzika – Mgr. Svatava Odložilíková

Pracovní činnosti – Mgr. Jakub Kuřimský

Výtvarná výchova – Mgr. Jakub Kuřimský

Výchova k občanství – Mgr. Zdeňka Říhovská

Výchova ke zdraví – Mgr. Jana Masaříková

Hudební výchova – p. uč. Jan Čechovský

Tělesná výchova – Mgr. Jan Pařík, pan Lukáš Galbavý