Kdo nás učí

 

 

Český jazyk –  Mgr. Dagmar Černá

Matematika – Mgr. Jana Masaříková

Anglický jazyk – Mgr. Hana Hubíková

Dějepis Mgr. Jan Pařík

Zeměpis – Mgr. Jan Pařík

Fyzika – Mgr. Svatava Odložilíková

PřírodopisMgr. Andrea Lastomirská

Pracovní činnosti – Mgr. Jakub Kuřimský

Výtvarná výchova – Mgr. Jana Masaříková

Výchova k občanství – Mgr. Zdeňka Říhovská

Výchova ke zdraví – Mgr. Jana Masaříková

Tělesná výchova – Mgr. Renata Karpíšková/ Mgr. Jan Pařík

Hudební výchova – Mgr. Renata Karpíšková