Školní rok 2018/19 bude zahájen v pondělí 3. září v 7:55.

Třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 4. B na budově U Floriánku.

Ostatní třídy (5. – 9.) na hlavní budově Masarykova.

1. den (pondělí) budou žáci ve škole 1 hodinu.

V úterý a ve středu budou mít žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (vyučování do 11:30)

a žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (vyučování do 12:25).

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 se žáci budou učit podle rozvrhu vyučovacích hodin (odpolední vyučování tento den nebude!)

Školní družina bude v provozu od 3. 9. 2018, včetně ranní družiny, na budově MASARYKOVA.

 

Těšíme se na Vás, naše žáky,

kolektiv vyučujících a dalších pracovníků školy.