Dobrý den,

upozorňuji rodiče, že začínají instalační práce, které jsou potřebné k realizaci nové počítačové učebny.V budově nastane pohyb pracovníků firmy po chodbách školy - zvýšený požadavek na bezpečnost žáků. NUTNÉ RESPEKTOVAT POKYNY PRACOVNÍKŮ ŠKOLY, DODRŽOVAT KÁZEŇ!

J.M.


Srdečně zveme rodiče na vánoční prodej výrobků vašich dětí v neděli 2. 12. 2018 od 15:00 do 16:30 hodin.

J.M.