Adaptační pobyt

16.09.2013 19:31

vše bude probíhat dle informací, které jste obdrželi v tištěné formě. Doprovod: TU + ŘŠ.

Ve ČT proběhne poučení v třídnické hodině.

J. Masaříková

—————

Zpět